Classified in categories

STANDARD T-SHIRTS
Bf 110 G-4
name:Bf 110 G-4
price:25,00 €
type:T-shirt
producer:GI2000
pcs on stock:11
grammage:180g/m2
color:dark gray
size:
 

Messerschmitt Bf 110 G-4/R3/R8, neznámého W. Nr., 2Z+FR, 7./NJG6, konec války 1945, Neubiberg, Rakousko. Pilot  Oblt. Wilhelm Johnen. Po návratu ze Švýcarska létal Johnen u NJG 6, kde od února 1945 zastává funkci Kommandeura III. Gruppe. Zobrazený Messerschmitt je pravděpodobně z pozdější série.

Napovídá tomu novější typ tlumičů plamenů výfuků (typ Ebersbächer), vybavení letounu radiovýškoměrem FuG 101, ale také provedení výsostných znaků pouze černou barvou. Na směrovce 32 symbolů sestřelených letadel nepřítele. Nad těmito sestřely je namalován Ritterkreuz, který Johnen obdržel 29. října 1944. Johnen do konce války získal 34 nočních sestřelů, z toho čtyři na východní frontě.

 

Messerschmitt Bf 110 G-4/R3/R8, unknown W. Nr., 2Z+FR, 7./NJG6, the end of the war, 1945, Neubiberg, Austria. Pilot  Oblt. Wilhelm Johnen. After repatriation from Switzerland Johnen served in NJG 6, where he held the status of the Kommandeur of the III. Gruppe. Displayed Messerschmitt came probably from the late production what is confessed with newer type of exhaust flame dampers (type Ebersbächer), with Alimeter FuG 101 and also with insignias finnished only in black colour. 32 victory bars are there on the rudder. Over these victory bars is painted the Ritterkreuz, obtained by Johnen on October 29, 1944.  Johnen achieved total 34 night victories, including four on Eastern Front.

More product's pictures

Bf 110 G-4